+381654158566 office@optimuspro.rs

Web dizajn obuhvata veliki broj različitih veština i disciplina koje se koriste za izradu web sajtova. Web dizajneri koriste niz različitih alata u zavisnosti u kojem su proizvodnom procesu uključeni.

Tehnologije koje se koriste za kreiranje web sajtova uključuju standardozovane oznake koje mogu biti napisane ručno ili generisane od strane  WYСИWYГ softvera za uređivanje. (WYSIWYG podrazumeva korisnički interfejs koji omogućava korisniku da vidi nešto veoma slično krajnjem rezultatu, dok je dokument još u pripremi.)

Ukoliko želite na naučite sve o web dizajnu – prijavite se na našu obuku, i učite od najboljih!

Prijavite se ovde

Web dizajneri bi mogli uzeti u obzir da bi bila dobra praksa da se uklope u standarde. Neuspeh uklapanja u standarde mozda neće učiniti web sajt neuspelim ili sklonim greškama, ali se standardi mogu odnositi na pravilan odnosno odgovarajući izgled stranica u smislu jasna čitljivost  iste kao i sigurnosti da su kodirani elementi zatvoreni na odgovarajući način.

Slabo kodirane strane se nazivaju TAG SOUP.

Postoje dva osnovna zanimanja uključena u kreiranje web sajta: web dizajner i web programer koji često blisko sarđuju na sajtu.

Call Now Button